ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Công văn số: 690/SGDĐT-GDTrHTX v/v thông báo chương trình dạy học trên truyền hình

2022_4_04_040422_CV_day_hoc_tre.signed.pdf

Văn bản

Công văn số: 980/SGDĐT-TCCB v/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

new
Ngày đăng
06/05/2022

Công văn số: 951/SGDĐT-QLCL v/v Xét tốt nghiệp THCS năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

new
Ngày đăng
06/05/2022

Công văn số: 1027/SLĐTBXH-VP v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

new
Ngày đăng
06/05/2022

Công văn số: 818/SGDĐT-TCCB V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

new
Ngày đăng
15/04/2022

Công văn số: 745/SGDĐT-TCCB v/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

new
Ngày đăng
15/04/2022

Kế hoạch số: 738/KH-SGDĐT v/v Tổng thể của ngành Giáo dục Khánh Hòa thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng

new
Ngày đăng
15/04/2022

Kế hoạch số: 724/KH-SGDĐT v/v Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

new
Ngày đăng
15/04/2022

Kế hoạch số: 668/KH-SGDĐT v/v Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

new
Ngày đăng
31/03/2022

Quyết định số: 342/QĐ-TTg v/v Ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

new
Ngày đăng
31/03/2022

Công văn số: 670/SGDĐT-VP v/v triển khai thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

new
Ngày đăng
31/03/2022