ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Thông báo

Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2022

new
Ngày đăng
08/11/2021

Thông báo số: 55/TB-HGNT v/v Tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022

new
Ngày đăng
11/09/2021

THÔNG BÁO: Về việc thanh lý xe ô tô

new
Ngày đăng
11/09/2021

Lịch kiểm tra tập trung cấp Trung học - Học kỳ 2 (Áp dụng từ ngày 18.6.2020)

new
Ngày đăng
21/06/2020

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM (Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1)

new
Ngày đăng
11/06/2020

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

new
Ngày đăng
03/06/2020

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

new
Ngày đăng
28/05/2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI NGHỀ PT KHÓA NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2020

new
Ngày đăng
28/05/2020
Tổng 9