ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM (Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1)

Thông báo

Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2022

new
Ngày đăng
08/11/2021

Thông báo số: 55/TB-HGNT v/v Tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022

new
Ngày đăng
11/09/2021

THÔNG BÁO: Về việc thanh lý xe ô tô

new
Ngày đăng
11/09/2021

Lịch kiểm tra tập trung cấp Trung học - Học kỳ 2 (Áp dụng từ ngày 18.6.2020)

new
Ngày đăng
21/06/2020

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 05-06-2020

new
Ngày đăng
09/06/2020

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

new
Ngày đăng
03/06/2020

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

new
Ngày đăng
28/05/2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI NGHỀ PT KHÓA NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2020

new
Ngày đăng
28/05/2020