ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐOÀN, NĂM HỌC 2021-2022

         Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2021-2022; thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 17/02/2022 của BCH Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn đợt 1, năm học 2021-2022; nhằm bồi dưỡng, đào tạo và chọn cử thanh niên ưu tú để đứng vào hàng ngũ của đoàn, góp phần xây dựng đoàn trường ngày càng vững mạnh. Được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, sáng ngày 26/02/2022, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành tổ chức "Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn đợt 1, năm học 2021-2022".

         Tham gia buổi học có 181 học viên, tại đây các học viên được hướng dẫn tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn, tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và định hướng phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

         Thông qua buổi học, 100% học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và định hướng khi tham gia vào tổ chức, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

         Kết thúc buổi học, học viên sẽ tham gia viết thu hoạch và được Ban chấp hành Đoàn trường theo dõi, xét duyệt theo các tiêu chí quy định để đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn.

Tin tức & sự kiện