ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG CHO ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CỦA ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022

       Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025”. Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp cùng các Ban của Đảng ủy Khối tổ chức “Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa năm 2022” tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh.

       Trong dịp này, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang có 02 đoàn viên ưu tú tham gia: đồng chí Lê Tấn Hùng (chi đoàn giáo viên), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy (chi đoàn giáo viên) và được công nhận hoàn thành chương trình học.

       Trong thời gian lớp học diễn ra, các bạn đoàn viên ưu tú đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt nhiều kiến thức về Đảng, về tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu những nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam… Đồng thời, được tiếp cận những vấn đề mới về phương pháp tư duy, trao dồi về đạo đức, phong cách của người cán bộ đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp các đoàn viên ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin tức & sự kiện